För vårdpersonal

iCope

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Bäckenövningar

Män som genomgår kirurgi för prostatacancer upplever ofta urininkontinens. Forskning har visat att bäckenövningar före och efter operationen kan förbättra kontrollen av bäckenbotten, och därigenom minska urininkontinensen. Träning kan även ha en positiv effekt på möjligheten att få erektion, som också kan påverkas negativt av behandling för prostatacancer.

Dessutom är det viktigt att kunna dra ihop bäckenmusklerna när du utför aktiviteter som belastar bäckenbotten. Till exempel när du reser dig upp från en stol eller lyfter något tungt eller när du hostar eller nyser. Vi rekommenderar att du kontaktar en fysioterapeut eller en uroterapeut för undersökning och råd innan du börjar göra övningar för bäckenbotten. Om du tränar på egen hand rekommenderas följande övningar:

1.
Ligg ner på rygg med benen böjda och fötterna mot golvet. Dra ihop bäckenmusklerna som om du försökte låta bli att fisa.

Sammandragningen bör vara lätt eller ungefär ¼ av din maximala kraft. Håll kvar sammandragningen under ett par sekunder och slappna sedan av musklerna. Upprepa sammandragningen efter några sekunders intervall. Övningen upprepas 20 gånger.

2.
Ligg ner på rygg med benen böjda och fötterna mot golvet. Dra ihop bäckenmusklerna med full kraft och håll sammandragningen under 5 sekunder, följt av ett 10 sekunders intervall. Upprepa övningen 10 gånger eller tills bäckenmusklerna är utmattade.

Det är viktigt att slappna av musklerna fullständigt under intervallen. Du vet att musklerna är utmattade när det är svårt att skilja på aktiv sammandragning av musklerna och pauserna mellan.

Gör övningarna morgon och kväll, helst varje dag eller minst tre gånger per vecka. När du börjar träningen gör du övningarna liggande. Allteftersom du blir mer van kan du göra övningarna både liggande, sittande och stående.