För vårdpersonal

iCope

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Kost

Näringsrik kost har stor betydelse för ditt välbefinnande under cancersjukdomen

Näringen har en viktig roll i förebyggandet av cancersjukdomar och återfall av cancer. Bra och näringsrik mat kan göra att du bättre orkar med cancerbehandlingen och kan återhämta dig snabbare efter operationer. Mångsidig kost och motion hjälper till att öka och upprätthålla en tillräcklig muskelmassa, kroppens funktionsförmåga samt ett gott humör även under cancersjukdomen. Genom att motionera regelbundet och äta hälsosamt kan du hjälpa kroppen att fungera så bra som möjligt, underlätta återhämtningen från cancersjukdomen och minska risken för återinsjuknande.