För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Kontakta Oss

iCope är framtaget av Janssen, som ett hjälpmedel och ett stöd för män diagnostiserade med prostatacancer, samt deras anhöriga.

Janssen har varit en innovatör i den nordiska hälsovårdssektorn i mer än 50 år, och företaget finns i alla de nordiska länderna. Vårt mål är att hjälpa människor att leva längre och hälsosammare liv med hjälp av innovativa läkemedel till patienter. Genom att fokusera vårt arbete på att få patientens röst hörd, öka patientens engagemang i vård och stärka deras valfrihet – vill vi bygga en bättre framtid för nordisk vård.

Prostatacancer är ett av våra fokusområden på Janssen. Vi strävar efter att kunna erbjuda mer än bara innovativa mediciner, vi har som mål att kunna erbjuda helhetslösningar som hjälper patienter drabbade av prostatacancer. Som ett steg i den riktningen har vi skapat iCope, tillsammans med patienter, patientorganisationer, läkare och sjuksköterskor.

Vi vill att iCope ska erbjuda support runt prostatacancer för både patienten och dennes närstående. iCope har funnits sedan 2011 och har sedan dess hjälpt många patienter och deras närstående. Vi tror att iCope kan vara ett som hjälper till att hantera livet med prostatacancer så bra som möjligt.

Önskar du mer information?

Välkommen att kontakta Medicinsk Information

 

Tel: 08 - 626 50 00

Mail: [email protected]

SMS: 720 120 847

 

För att läsa mer besök: janssen.com/sweden