För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Livet efter diagnos

Att hantera en allvarlig sjukdom såsom cancer, kan vara krävande för den drabbade personen, men även för närstående och vänner. Hur påverkar sjukdomen min vardag och livet med min partner, känslomässigt och sexuellt? Hur kan vi som vänner och närstående erbjuda vårt stöd? I det här avsnittet av iCope kan du läsa om hur man hanterar livet efter diagnos och få råd i ett antal videoklipp av ett par som lever med prostatacancer.

Livet efter diagnos