För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Att förstå den som är sjuk

Den anhöriges liv efter diagnos

Ett cancerbesked är ofta både skrämmande och ångestfyllt.

Att drabbas av cancer och få ett cancerbesked, innebär en stor förändring både för den drabbade och för närstående. Insjuknandet, precis som andra plötsliga händelser som förändrar en bekant och trygg livssituation, får Dig att stanna upp och reflektera över livet som snabbt kan förändras.
Denna reflektion tar mycket energi och kraft och kräver engagemang och stöd.

Den som insjuknat i prostatacancer är samma person som före insjuknandet. Sjukdomen får inte bli någons identitet. Under en viss period kan sjukdomen befinna sig i bakgrunden och i bästa fall vara ganska tyst och resultera i en symptomfri period. Men, det kan snabbt förändras och sjukdomssituationen kan bli kritisk, som vilken sjukdom som helst.

Det är viktigt att stödja och hjälpa den som är allvarligt sjuk. Men det är inte alltid lätt att bemöta en person i denna svåra situation. Rädslan att förlora någon och ofta också rädsla för att själv insjukna kan vara ett hinder.

Det är lätt att själv tro att den som är sjuk bör få vara i lugn och ro, och det kan leda till att inga besök görs. Det kan givetvis vara så, men ofta är besök av familjemedlemmar och goda vänner uppskattat. Försök att ”känna in” stämningen är, och tänk på att sjukdomen har olika faser. Det viktigaste är inte alltid att prata. Att finnas där som stöd är oftast det bästa man kan göra. Det leder många gånger till ett meningsfullt samtal som utgår från den sjukes egen vilja, oro och medvetenhet.