För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Att prata om cancer

Att prata om sjukdomen

Att insjukna i cancer skapar ofta en kris. Att prata om sjukdomen är ett av de viktigaste verktygen för att hålla hoppet uppe och för att kunna hantera situationen. Samtal med närstående och med personer inom vården kan förbättra ditt välbefinnande och din livskvalitet betydligt.

På många sjukhus finns stöd och samtalsgrupper. Att träffa andra i liknande situation är ofta givande. Det finns även en patientorganisation för patienter med prostatacancer.

Samtal med personer inom sjukvården

I flera undersökningar har man kunnat bevisa att kommunikationen mellan sjukvård och patient är en viktig del.  Fördelarna av en lyckad kommunikation kan vara:

 • Att man som patient känner sig mer nöjd med vården, och upplever det lättare att hantera sin situation.

 • Patienten förbinder sig bättre till vården.

 • Patienten får bättre kunskap om sjukdomen och de behandlingsalternativ som finns.

 • En ökad förmåga att förhålla sig till de förändringar som sker under sjukdomstiden.

I samtal med sjukvårdspersonal är det viktigt att du lyfter fram hur mycket information du vill ha om sjukdomen och behandlingen kring den.

Samtal med anhöriga

Att prata om cancer med närstående är en viktig del. De allra flesta har en vilja och ett behov av att prata om sitt tillstånd och ofta är det just det som hjälper den sjuke att bättre förstå sin situation och komma vidare i livet. Vissa familjer förmår att dela rädslor, sorger och frustration som berör sjukdomen utan problem, medan i andra familjer blir samtalet begränsat.

Det är bra att kunna prata så ärligt som möjligt, eftersom det kan vara ett känsligt ämne. Samtalssituationen bör vara trygg och stödjande. Det bör finnas plats för många sorters känslor, allt från ängslan, rädsla och ilska till närhet, hopp och kärlek.

Tips för samtal med närstående:

 • Välj några för dig viktiga saker, som du verkligen vill prata om med dina närstående.

 • Var ärlig med dina egna känslor och be även dina anhöriga att agera på samma sätt.

 • Gör ditt bästa för att beskriva dina känslor för dina anhöriga.

 • Känn ingen skuld för att du visar känslor.

 • Berätta direkt för dina anhöriga vad de betyder för dig.

 • Tveka inte att berätta för dina närstående att du är bekymrad eller rädd för framtiden.

 • Om du ångrar någonting du har gjort, tveka inte att prata om det med dina närstående.

Kommunikation kring sjukdomen

Att prata med barn

Det kan kännas extra tungt att prata med barn om invecklade och sorgliga saker. Därför är det en särskild utmaning att prata om just cancer. Vanligtvis klarar sig barn bättre om man pratar enkelt med dem om cancer.
Följande punkter kan vara till nytta när man ska prata med barn:

 • Bli klar med din egen oro innan du funderar på hur du skall formulera dig.

 • Be om hjälp från hälso- och sjukvårdspersonalen, de kan fungera som ett stöd i samtalet och kan berätta om sjukdomen och vården så att även ett barn förstår.

 • Dela med dig av information om sjukdomen baserat på barnets förståelsenivå och inte baserat på ålder. Barnens förmåga att förstå kan vara mycket varierande. Till exempel kan en 5-åring ibland förstå sådana saker som en 10-åring inte alls förstår. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum säkerställa att barnet verkligen förstår vad du pratar om.

 • Förbered dig på att berätta i omgångar. Barn kan be dig att upprepa vissa saker gång efter annan. Om ämnet du ska berätta om känns svårt för dig, kan det hända att du behöver avbryta samtalet. Det är viktigt att komma ihåg att barn inte ställer samma frågor om igen för att retas, utan för att bättre förstå din situation. Du bör alltså hålla dig lugn och alltid svara likadant på frågorna.

Det är viktigt att komma ihåg att samtal med barn om cancern i själva verket kan göra att din relation till dem stärks.