För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Inverkan på sociala relationer

Närstående

Cancersjukdomar kan idag behandlas framgångsrikt och allt fler botas från sjukdomen. Oavsett detta kan insjuknandet av en familjemedlem innebära en stor förändring, både för familjen och för omgivningen.

Svåra och skrämmande ämnen kommer överraskande nära.

Långvarig sjukdom kräver mycket av alla familjemedlemmar. Relationer mellan familjemedlemmar som har varit goda och nära, blir oftast ännu starkare. I takt med sjukdomen hittar man en ny närhet och livet får en ny sorts mening. Varje dag kan ses som en möjlighet som man vill ta tillvara på.

Närstående och vänner behövs som stöd. Vid svåra situationer behövs nödvändigtvis inga ord, utan närvaro och närhet kan vara det allra viktigaste.

Parförhållande

Insjuknandet i prostatacancer kan påverka självbilden. Behandling av sjukdomen påverkar både fysiskt och psykiskt. En sänkning av självkänslan hänger ofta ihop med sjukdomen och det kan leda till att man inte vill släppa in någon nära, varken emotionellt eller fysiskt. Att landa i den nya livssituationen tar tid, men ger man det tid så repareras den så småningom. För vissa kan det dröja flera månader eller mer, och under denna tid krävs det ömsesidigt tålamod och respekt, förståelse, stöd och kärlek. 

Sexualiteten och därmed också parförhållandet och samlivet blir ofta lidande. Det är naturligt att patientens sexuella lust minskar tillfälligt. Det beror både på den medicinska behandlingen och på tröttheten som den orsakar.

Att prata med andra är ofta till stor hjälp – även för vänner och släktingar