För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Prostatacancer och sexualiteten

Prostatacancer och sexualiteten

Sexualiteten är en viktig del av människans liv och den påverkar alla livsskeden. Den är individuell och betyder olika saker för olika personer. Intresset för sexualitet och betydelsen av den varierar också individuellt och beroende på livssituation. För män är manlighet ofta komplext och påverkas bland annat av inställningen till den egna kroppen, personlighet, uppväxt, livserfarenheter, livssituation samt önskningar och förväntningar på livet.

Prostatacancer och behandlingen av den skapar en ny situation i mannens liv, där han kan komma att värdera sin manlighet på nytt. Processen kan bli mycket tung. Ofta handlar det om att skapa en ny sexuell självbild och på samma gång hantera roller och förväntningar i ett parförhållande.

Cancer, som finns inom området för könsorganen, kan orsaka osäkerhet kring den egna sexualiteten. Även utförda ingrepp och medicinbehandlingar kan öka den osäkerheten. Frågor om att bevara manligheten samt förmågan att älska och njuta är vanliga. Sjukdomens inverkan på manligheten upplevs väldigt olika. För några är situationen svår, medan andra upplever att det inte är något problem alls. Hur man förhåller sig till saken kan påverkas av mannens ålder, livssituation samt inställningen till sexualitet och sex före insjuknandet.

Prostatacancer drabbar främst förhållandevis äldre personer, så det är möjligt att ålder och andra sjukdomar också har lett till minskning av den sexuella aktiviteten. Det är dock vanligt att sexlivet fortsätter vara aktivt även i mogen ålder. Även yngre män drabbas av prostatacancer. Därför är det ännu viktigare att mannen själv kan besluta om frågor som berör sexlivet och erektionsförmågan är viktiga eller betydelselösa för honom.

Prostatacancer och sexualitet