För vårdpersonal

iCope

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Uppföljning

Uppföljning är alltid en viktig del av helhetsbehandlingen vid prostatacancer. Med hjälp av uppföljningen strävar man efter att följa sjukdomens nuvarande tillstånd. Resultatet är ju ett mått på hur effektiva de valda behandlingarna är.

Effekten av vården kan följas upp bland annat genom PSA-värde. Vid en lyckad behandling kan man se att PSA-nivån minskar långsamt under flera månader efter behandlingen. Ibland kan PSA-värdet gå ner i början av en behandling, för att sedan stabilisera sig. Om cancern har lett till skelettmetastaser, kan tillståndet för dessa kontrolleras med blodprov. Röntgenbilder och andra bildtekniker ger information om skelettmetastasernas tillstånd.

Vartefter cancern utvecklas och går över till att bli avancerad blir PSA som mätvärde mer osäkert. Det går inte längre att enbart titta på PSA som markör. En samlad bild av röntgenundersökningar, annan bildteknik, och hur patienten mår och känner sig bör styra.

Uppföljningen görs oftast på vårdcentral eller på annat ställe i öppenvården. Uppföljning av prostatacancer som spridits till skelettet hör till en urolog eller onkolog.

Uppföljningsundersökningarna görs varje halvår eller vid behov med tätare mellanrum. På mottagningen utreds patientens symptom, särskilt smärtor och svårigheter att urinera. Området kring prostatan undersöks och vissa laboratorieundersökningar genomförs. Under tiden för den tidsbestämda uppföljningen är det viktigt för patienten att veta vart och vem han vid behov ska kontakta. I dag finns kontaktsjukskötersor på många mottagningar.