För vårdpersonal

iCope

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Vårdlaget vid prostatacancer

Vård av patienter med prostatacancer sker genom ett brett samarbete inom sjukvården. Förutom läkare och sjuksköterskor ingår även andra yrkesgrupper, som vid behov är inblandade i vårdteamet kring patienten. Till dessa räknas kuratorer, sjukgymnaster, dietister och psykologer.

Läkare

Läkare som behandlar prostatacancer är specialistläkare, som onkologer och urologer, som har specialistkunskaper om cancerbehandling. Vårdansvaret mellan olika specialistläkare varierar geografiskt och beroende på skedet i cancervården. Kirurger deltar vid vård av sådan prostatacancer som kräver operation. Även psykiatriker, med erfarenhet av att behandla upplevelsen av sjukdom, trötthet och smärta, kan indirekt delta vid vården av prostatacancer.

Sjuksköterskor

I teamet kring patienten ingår även sjuksköterskor. En del sjuksköterskor har specialistkompetens inom just prostatacancer. Sjuksköterskan ansvarar för genomförande av läkemedelsbehandlingar och fungerar även som ett stöd till patienten genom vårdprocessen. På de flesta mottagningar finns kontaktsjuksköterskor som har till uppgift att fungera som en länk mellan patienten och sjukvården.

Kuratorer

Kuratorer är yrkespersoner som erbjuder rådgivning om sjukdomen, samt stöd till de cancersjuka och deras anhöriga.

Sjukgymnaster

Sjukgymnaster är experter som specialiserat sig på rehabilitering och fysisk vård. De hjälper patienter med områden som berör rörelseförmåga och fysisk aktivitet.

Dietister

Dietister är experter inom hälsovård, som specialiserat sig på näringslära. De ger information om saker som berör kost och näring samt kan ordinera anpassade dieter eller tillägg beroende på behov.

Psykologer

Hjälp från psykologer behövs oftast vid de situationer där den cancersjuke eller personer i hans närmaste krets har frågor som berör andlighet eller känslolivet.

Psykiatriker

Ett professionellt stöd i form av en psykiatriker kan vara en bra samtalspartner. Nedstämdhet och negativa tankar kan leda till depression. Då behövs professionell hjälp.

 

Prostatacancerförbundet kan ge stöd till personer som påverkas av prostatacancer. Läs mer om organisationen här