För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Upphovsrätt och ansvarsfriskrivning

Janssen-Cilag AB äger och kontrollerar innehållet på denna webbplats som skyddas av världsomfattande upphovsrättslagar. Du får ladda ner innehållet för personligt ickekommersiellt bruk, ingen förändring eller vidare återgivning av materialet är tillåten. Innehållet får inte kopieras eller användas på något annat sätt.

Janssen-Cilag AB äger och kontrollerar innehållet på denna webbplats som skyddas av världsomfattande upphovsrättslagar. Du får ladda ner innehållet för personligt ickekommersiellt bruk, ingen förändring eller vidare återgivning av materialet är tillåten. Innehållet får inte kopieras eller användas på något annat sätt.

Ägarna av denna webbplats kommer att göra sitt bästa för att se till att hålla webbplatsen uppdaterad med korrekt information men kan inte ge några garantier eller försäkringar om riktighet, aktualitet eller hur komplett informationen är. Ägarna av denna webbplats kan inte ta ansvar för någon skada som resulterats av din användning eller oförmåga av få tillgång till denna webbplats. Inte heller kan ägarna ta ansvar för din egen tolkning av information som ges på denna webbplats. Denna webbplats är för invånare i Sverige.

Den här webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser. Janssen-Cilag AB ansvarar inte för innehållet på några andra webbplatser och kan inte heller ställas tills svars för någon skada som kan uppkomma på grund av innehållet på sådana webbsidor. Länkar till andra webbplatser har enbart angivits som service till användarna av denna webbplats.

De handelsnamn, firmanamn och varumärken som nämns på denna webbplats är skyddade. Handelsnamn, firmanamn och varumärken som innehas av Janssen-Cilag AB får inte användas utan föregående skriftlig tillåtelse, med undantag för ren hänvisning för service av andra produkter. Alla uppgifter som förekommer i elektroniska meddelanden till denna webbplats regleras av denna webbplats sekretesspolicy.