För vårdpersonal

Hälso-check

Hälso-check är en serie frågor som kan hjälpa dig att hålla koll på ditt välbefinnande.

Vad är iCope?

Välkommen till iCope

Oavsett om du själv har fått diagnosen prostatacancer eller om du är här som familjemedlem eller vän så har du kommit till rätt plats. iCope är ett webbaserat verktyg för alla som har kommit i kontakt med eller vill veta mer om prostatacancer. Här hittar du information och resurser som kan hjälpa dig eller dina nära och kära att att bättre hantera livet med
prostatacancer.

Alla som berörs av sjukdomen utkämpar sin egen unika kamp och ingen dag är den andra lik, speciellt om sjukdomen har blivit obotlig. Genom att uppmärksamma ditt eget välbefinnande och dina relationer kan du kanske hitta ett behagligare sätt att leva med din prostatacancer.

Ditt eget välbefinnande

En cancerdiagnos kan förändra din relation till din kropp och hälsa helt, och det är något som inte alltid är lätt att hantera. Förhoppningsvis kan den här informationen hjälpa dig att få en bättre förståelse av sjukdomen och dess effekt på kroppen. Du får också användbara tips på hur du kan hålla dig aktiv och äta rätt för att stärka din allmänna hälsa. Det kan vara utmanande med alla med- och motgångar, men ett positivt förhållningssätt kan underlätta mycket. På den här sidan får du läsa om andras erfarenheter och här kan du även hitta information om hur du kan ta hand om dig under behandlingen.

Familj och vänner

Även om prostatacancer endast drabbar män kan sjukdomen och behandlingen ha en stor inverkan på patienternas partner, barn och vänner. iCope kan hjälpa dig att ta reda på hur du bäst hanterar förändringar i dina relationer. Du kan också få tillgång till stöd och resurser som hela familjen kan använda för att hjälpa varandra genom en svår tid.

Gör vår hälso-check

Vår hälso-check är ett verktyg som hjälper dig att reflektera över hur du känner inför dig själv
och dina relationer. Du kan använda det som ett riktmärke eller en guide under behandlingen
eller visa det för din familj och din läkare för att hjälpa dem att förstå hur de bäst ska hjälpa
dig.


Vår hälso-check mäter följande områden:


Fysisk hälsa
Med fysisk hälsa menas kroppsligt välbefinnande.


Psykisk hälsa
Med psykisk hälsa menas själsligt välbefinnande och att acceptera sig själv.


Socialt välbefinnande
Med socialt välbefinnande menas fungerande och tillfredsställande relationer till andra.


Behandling
Med behandling menar vi både läkemedels- och kirurgisk behandling av prostatacancer.


Gå till Hälso-check här